Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19 maart 2024

Een efficiënte handelingsgerichte leerlingbespreking

Inhoud:

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar verkennen hoe een leerling-/klassenbesprekingen efficiënter en meer handelingsgericht vorm kan worden gegeven.

Opzet:

We houden de verschillende besprekingen over leerlingen en klassen tegen het licht en kijken samen of dit middel leidt tot het doel dat ermee beoogd wordt. Je krijgt uitleg over de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) in de context van een klas-/leerlingbespreking. Je denkt na over eventuele verbeteringen en welke stappen er nodig zijn om samen met je teamleden de opbrengst van de leerlingbespreking te verhogen. Op het eind van de workshop heb je ideeën om de besprekingen planmatig, efficiënt en positief vorm te geven.

Opbrengsten:

Na afloop van deze scholing…
*weet je wat een bespreking op zou moeten leveren.
*heb je een format/stappenplan voor een bespreking.
*heb je handvatten om een eerste stap te maken richting het versterken van de besprekingen.
*ga je uit van het positieve van de klas, de mentor, de docent en de leerlingen.
*heb je waardevolle tips voor effectievere leerlingbesprekingen

Overige informatie:

Doelgroep: teamleiders, mentoren, ondersteuningscoördinatoren, docenten, kortom alle collega’s die baat hebben bij effectievere leerlingbesprekingen.
Aantal deelnemers: maximaal 25
Datum: Dinsdag 19 maart 2024
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur.
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Workshopgever:

Ineke Hanemaaijer werkt als onderwijsadviseur en als orthopedagoog / Kinder & Jeugdpsycholoog in het PO en SO. Daarnaast is ze docent van de module Handelingsgericht werken bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen voor de opleiding schoolpsycholoog.

Aanmelding 'Een efficiënte handelingsgerichte leerlingbespreking'

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Geen privé emailadres