Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20 februari 2024

Hoogbegaafdheid basis/casus: leerlingen met kenmerken van HB, voor wie het basisaanbod en de basisaanpak niet voldoende werkt.

Vanuit de ideeën over (hoog)begaafdheid gaan we, via theoretische kaders over naar casussen uit de eigen klassenpraktijk. Deze twee bijeenkomsten dienen als geheel gevolgd te worden.

Inhoud:

In de eerste interactieve lezing komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theoretische opfrissing.
  • Diversiteit binnen de doelgroep i.c.m. signalering en de visie op begaafdheid in het VO.
  • Het uitlichten van veelbesproken topics, zoals intensiteit, hoogsensitiviteit, executieve functies en sociale vaardigheden.
  • Mis- en gemiste diagnoses.
  • Mogelijke aanpak vanuit de sterkte & zwakte heuristiek.

Introductie casusopdracht (die de deelnemers voorafgaand aan de casuïstiekbijeenkomst zullen maken)

Doel:

Meer grip krijgen op de begeleiding van leerlingen met kenmerken van begaafdheid in de eigen school- en klassenpraktijk. Het accent ligt bij de huidige bijeenkomsten op leerlingen met een groot potentieel, waarbij ‘we niet goed weten hoe we dat eruit kunnen krijgen’.

Voorbereiding deel 2:

Ter voorbereiding op de 2e bijeenkomst maken deelnemers een casusopdracht. Deze opdracht dient uiterlijk donderdag 8 februari ingezonden te worden. Tijdens deze casuïstiekbijeenkomst bespreken de deelnemers verschillende casussen met elkaar en wordt dit, waar nodig, van een aanvullend theoretisch kader voorzien.

Te verwachten opbrengst na deze twee bijeenkomsten:
– je herkent gedragskenmerken die passen bij leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, waarbij de standaard aanpak onvoldoende werkt.
– je leert interventies bedenken die aansluiten op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Overige informatie:

Doelgroep: Docenten (of ondersteuners betrokken bij de praktijk in de klas) met beperkte of enige kennis over het omgaan met leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel.
Docenten/ondersteuners die meer willen weten over hoogbegaafdheid in brede zin, gerelateerde uitdagingen en wat deze kunnen betekenen voor de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen.
Aantal deelnemers: maximaal 20
Datum: Deel 1 – dinsdag 20 februari 2024
Deel 2 – dinsdag 26 maart 202
Tijd: Beide bijeenkomsten van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur.
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Cursusleider is Marlies Bijvank. Zij werkt als orthopedagoog bij CBO Talent Development en als docent bij de RITHA-opleiding (voorheen ECHA-opleiding) die verzorgd wordt door het RadboudCSW.